home > over ons > nieuws > Roep om integrale patiëntgerichte zorg wordt luider

Roep om integrale patiëntgerichte zorg wordt luider

Huisartsen en specialisten met elkaar in debat bij MMC

 

 

Bij Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven werd op donderdagavond 25 september de traditionele TransMáx-dag gehouden, een evenement waarbij huisartsen, zorgverzekeraars en specialisten van MMC met elkaar in gesprek gingen over de ontwikkelingen in de zorg en de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.

 

Huisartsen en medisch specialisten verzorgen vaak samen de zorg rondom een patiënt. De patiënt verwacht dat de dokters dan goed samenwerken. Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend. Een voorwaarde voor een goede samenwerking is elkaar kennen, elkaars professionele passies kennen en wellicht ook de mens achter de dokter kennen.

 

TransMáx, hét aanspreekpunt binnen Máxima Medisch Centrum voor samenwerking 1e lijn (huisartsen) en 2e lijn (medisch specialistische zorg), organiseerde donderdag 25 september een jaarlijkse nascholing en een uniek ontmoetingsmoment voor ruim 100 huisartsen, specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en arts-assistenten. Centraal tijdens deze avond stond de vraag: lukt het ons om de zorg voor onze patiënten vrij te maken van drempels tussen de eerste en tweede lijn?

 

Als praktijkvoorbeelden werden het diabetes type 2 project en de transmurale palliatieve zorg toegelicht, waarbij de eerste en tweede lijn nauw met elkaar samenwerken. Ab Klink, lid raad van bestuur van VGZ, benadrukte het belang van een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren, zodat zorgverzekeraars gerichter keuzes kunnen maken.

 

Grenzeloze zorg: illusie of wenkend perspectief?

De komende jaren verwachten we een groei in het aantal patiënten met meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd. Zij kampen vaak met twee, soms zelfs meer aandoeningen zoals diabetes, hartfalen, longaandoeningen, overgewicht, etc. De behandeling en begeleiding van deze patiënten vraagt om een goede afstemming tussen alle behandelaars. Dat zijn huisartsen, medisch specialisten en paramedici zoals fysiotherapeuten. Bij voorkeur is de huisarts de regisseur in deze behandeling en wordt de tweedelijns expertise ingeroepen wanneer nodig, in een samenhangend en voor de patiënt eenduidig continuüm.

 

Integrale patiëntgerichte zorg

Dit ideaal van integrale patiëntgerichte zorg vraagt ook om een integrale organisatie en bekostiging. Het vraagt om een grenzeloze organisatie van de zorg, terwijl nu nog vaak schotten tussen 1e en 2e lijn worden ervaren. Tijdens de TransMáxdag discussieerden huisartsen, medisch specialisten, zorgverzekeraar VGZ en deskundigen van beroepsverenigingen en de Raad voor de Volksgezondheid over deze vraag. Mede aan de hand van een aantal klinische praktijkvoorbeelden, spraken zij over successen en belemmerende factoren in de integrale en patiëntgerichte organisatie van zorg en wat gedaan zou kunnen worden om de belemmeringen weg te nemen.

 

Deze geslaagde avond is de tweede bijeenkomst. Volgend jaar staat weer een nieuwe TransMáx-dag op het programma met een nieuw, actueel thema op het gebied van samenwerking.

 

Intermezzo

 

Zorgverzekeraar en MMC in gesprek

 

 

Huisarts, specialist MMC en zorgverzekeraar in gesprek

 

Meer MMC websites: